توسعه دانش ایمنی، بهداشت و محیط زیست با تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر

امضاء قرارداد احداث پارکینگ خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلو وات در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

برگزاری دوره های مدیریت پروژه های نیروگاهی(فوتو ولتائیک)

برگزاری هشتمین جلسه هیأت امناء بنیاد دانشگاه امیرکبیر

بازدید از واحد آموزشی گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تفاهمنامه با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر