بهره برداری از پارکینگ با پنل خورشیدی در بخش اداری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

بازدید مدیران سفارت هلند از امکانات دانشگاه و مرکز نکسوس و HSE

پنجمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

برگزاری دوره جذب سرمایه استارتاپ ها و صندوق های جسورانه

اخبار تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر در رسانه ها

توسعه دانش ایمنی، بهداشت و محیط زیست با تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر

امضاء قرارداد احداث پارکینگ خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلو وات در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

برگزاری دوره های مدیریت پروژه های نیروگاهی(فوتو ولتائیک)