اولین مرکز دانشگاهی کسب‌و‌کارهای دیجیتال توسط بنیاد دانشگاه امیرکبیر تاسیس می شود

اولین مرکز نوآوری انرژی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می شود

میزگرد تخصصی “افزایش بهره‌وری کشاورزی در شرایط شوری” با همکاری مرکز نکسوس و HSE بنیاد دانشگاه امیرکبیر و سفارت هلند

بهره برداری از پارکینگ با پنل خورشیدی در بخش اداری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

بازدید مدیران سفارت هلند از امکانات دانشگاه و مرکز نکسوس و HSE

پنجمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

برگزاری دوره جذب سرمایه استارتاپ ها و صندوق های جسورانه

اخبار تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر در رسانه ها