اولین مرکز دانشگاهی کسب‌و‌کارهای دیجیتال توسط بنیاد دانشگاه امیرکبیر تاسیس می شود

اولین مرکز نوآوری انرژی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می شود

میزگرد تخصصی “افزایش بهره‌وری کشاورزی در شرایط شوری” با همکاری مرکز نکسوس و HSE بنیاد دانشگاه امیرکبیر و سفارت هلند

بهره برداری از پارکینگ با پنل خورشیدی در بخش اداری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار