میزگرد تخصصی “افزایش بهره‌وری کشاورزی در شرایط شوری” با همکاری مرکز نکسوس و HSE بنیاد دانشگاه امیرکبیر و سفارت هلند