برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

میزگرد تخصصی “افزایش بهره‌وری کشاورزی در شرایط شوری

با همکاری مرکز نکسوس و HSE بنیاد دانشگاه امیرکبیر و سفارت هلند

۹۸/۰۴/۱۰

به دلیل اهمیت مسائلی از جمله امنیت غذایی، میلیون‌ها هکتار خاك تخریب شده، وضعیت نابسامان آب های شیرین، افزایش سطح دریا و تهدید تولید مواد غذایی در نوارهای ساحلی و … ، تولید مواد غذایی در خاک‌های شور اهمیت زیادی پیدا کرده است. لذا با توجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه کشاورزی، نیاز به یک تحقیق وسیع با رویکرد نکسوس (به معنای در هم‌تنیدگی، اشاره به اثر متقابل بین فاکتورهای آب، انرژی، خاک و هوا به صورت دوگانه و چندگانه دارد و تاثیرپذیری از مسائلی از جمله تغییر اقلیم) جهت توسعه کشاورزی شور در مناطق مختلف جهان می‌باشیم. در این راستا کشور هلند در شهریور ماه سال ۹۸، کنفرانسی تحت عنوان آینده شور برگزار خواهد کرد که در این کنفرانس از محققان، سیاست گذاران، متخصصین، کشاورزان و سایر کارآفرینان در سراسر جهان دعوت به عمل آورده است.

در این راستا و به دنبال همکاری های مرکز نکسوس و HSE بنیاد دانشگاه امیرکبیر و سفارت هلند، سری میزگردهای تخصصی در حوزه نکسوس در حال برگزاری می‌باشد که اولین میزگرد با موضوع “افزایش بهره‌وری کشاورزی در شرایط شوری” در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۰ برگزار گردید. در این میزگرد افراد متخصص در حوزه مرتبط، از سراسر کشور دور هم جمع شدند و مساله شوری را در کشور مورد بررسی و نقد قرار دادند و راه‌حل های خود را در این حوزه ارائه و در این خصوص بحث کردند.

طرح های برتر از درون این میزگردهای تخصصی استخراج شده و به واسطه مرکز نکسوس و HSE در کنفرانس هلند مورد حمایت های مالی و پژوهشی قرار خواهند گرفت و در ادامه شانس ورود به نمایشگاه بین المللی دبی ۲۰۲۰ را خواهند داشت.

به زودی میزگردهای تخصصی دیگری در این راستا برگزار خواهد شد که هدف از برگزاری کلیه این میزگردها :

  1. نهادینه شدن روابط مرکز و هلند در حوزه‌ Nexus
  2. ترویج تفکر Nexus به عنوان یک رویکرد جهت توسعه ایده های نوآورانه، تجزیه و تحلیل مساله، توسعه راه حل ها، تغییر پارادایم در سبک زندگی و توسعه پایدار
  3. توسعه پروژه های نوآورانه در حوزه Nexus و کمک به جذب شرکای مالی و سرمایه گذار
  4. تشویق و تسهیل رویکرد شرکای سه گانه (دولت-دانش-کسب و کار) در ایران و هلند
  5. شناخت و افزایش ارتباط بین متخصصین و ذینفعان ایران و هلند در حوزه نکسوس و کشاورزی در شرایط شور

خواهد بود.