رویکرد آموزشی

زمان ارائه تاریخ شروع هزینه دوره  مدرس مدت دوره گروه هدف عنوان دوره

ردیف

تئوری و عملی

(مجازی)

روزهای زوج

۱۸ – ۲۱

مهر ماه ۹۷ ۸۰۰٫۰۰۰ مهندس رضا کافی

۳۳ ساعت

(۱۱جلسه ۳ ساعته)

– مهندسین مکانیک دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی

.-مدیران و کارشناسان دفاتر فنی شرکت های پیمانکاری

مدیران و کارشناسان نهادهای مجری طرح ها

مهندسین مکانیک و دانشجویان علاقمند سال آخر کارشناسی مکانیک

 

نظارت تاسیسات مکانیکی (ماده ۳۳ و آبفا)

*با کلیک بر عنوان دوره توضیحات دوره قابل مشاهده خواهد بود.

۱

تئوری و عملی

(مجازی)

روزهای فرد

۱۹:۳۰- ۲۲:۳۰

مهر ماه ۹۷ ۴۰۰٫۰۰۰ مهندس رضا کافی

۹ ساعت

 (۳جلسه ۳ ساعته)

 

-مهندسین مکانیک دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی

مدیران و کارشناسان دفاتر فنی شرکت های پیمانکاری

مدیران و کارشناسان نهادهای مجری طرح ها

مهندسین مکانیک و دانشجویان علاقمند سال آخر کارشناسی مکانیک

 

بازرسی گاز خانگی

۲