برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

طرح برگزاری دوره مدیریت اجرایی MBA برای مدیران نیروگاهی

طول دوره و زمان بندی:

۲۴۰ ساعت معادل ۳۰ روز ۸ ساعته و ۷ ماه و نیم

برگزاری دو دوره در سال

شروع دوره اول از بهمن ماه ۹۷

مخاطبین دوره:

مدیران نیروگاههای کشور در رده مدیر نیروگاه،مدیران بلافصل و مدیران میانی.

حدود ۱۰۰۰ نفر از مدیران نیروگاههای کشور مخاطب بالقوه این دوره هستند.

سرفصل ها و عناوین دوره ها:

۶ دوره ۲۴ ساعته و ۴ دوره ۱۶ ساعته جمعا ۲۰۸ ساعت

۵ سمینار با موضوعات مربوطه جمعا ۴۰ ساعت سمینار آموزشی

امتحان به صورت حضوری یا پروژه

عناوین دروس و سرفصل ها منطبق با نیاز های نیروگاهی تنظیم شده و محتوای کلاس ها نیز بر اساس کیس های نیروگاهی تنظیم خواهد شد:

آشنایی با ساختار و سازمان و مدل های تعالی سازمانی

مدیریت استراتژیک ، هدف گزاری و برنامه ریزی

مدیریت مالی و کنترل هزینه

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

مدیریت ارتباطات بیرونی(مدیریت شبکه ، مراکز دولتی محلی،کارفرمای دولتی و خصوصی، مراجعه کنندگان و .. )

مدیریت پیمانکاران(فضای سبز،نگهبانی،پیمانکاران فنی و …)

مدیریت پروژه (در پروژه های راه اندازی و تست کارایی)

مدیریت حقوقی

مدیریت فرهنگ سازمانی و کار تیمی

هزینه ثبت نام :

هزینه ثبت نام هر نفر : ۱۴ میلیون تومان. حداقل تعداد نفرات ۱۵ نفر و حداکثر ۲۵ نفر

نهاد های متولی و مجری:

بنیاد امیرکبیر