آدرس : خیابان انقلاب اسلامی – بن بست شهید سعید – بن بست نایینی – پلاک ۱۲

کد پستی :         ۱۵۹۱۶۳۶۸۵۴

تلفن :          ۲و۶۶۹۷۸۹۶۱-۰۲۱

فکس :            ۶۶۹۷۸۹۶۰-۰۲۱

آدرس ایمیل : info@akuf.org