R&D (تحقیق و توسعه)

  • تحقیق و توسعه؛ ضرورتی انکارناپذیر 

افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمانها را برآن داشته كه فعاليتهاي خود را بر توليدات اساسي و توانمنديهاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوريهاي تكنولوژيك ميباشد. پيچيدگيهاي تحقيقات مبتني بر دانش٬ تكنولوژي و نوآوري و نيز پويايي كسب وكار و بازار٬ سازمانها را مجبور كرده تا در حجم٬ مقياس٬ موقعيت مكاني و جهت گيري فعاليتهايشان تجديد نظر كنند. هر سال بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد دلار در دنيا صرف تحقيق و توسعه مي شود كه اين رقم حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی دنيا را تشكيل مي دهد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته اين رقم به ۴درصد می رسد.

  • با ظهور پديده جهاني شدن روشهاي كسب تكنولوژي نيز تغيير كرده و روشهاي جديدي خلق گرديده كه به كشورها و سازمانها امكان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را ميدهد.  تحقیق و توسعه (R&D) تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره وري، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد.
  • تحقیق و توسعه (R&D) چیست؟

تحقيق و توسعه، مفهومي است که از سده بيستم به طور جدي مورد توجه و بحث قرار گرفته است و به مجموعه ای از فعاليت هاي سازنده برخاسته از يک بنياد سيستماتيک گفته می شود که با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره گيري از اين دانش در کاربردهاي جديد صورت می گیرد. در زمينه تجارت نيز تحقيق و توسعه به معني حرکت به سمت آينده روشن و فعاليت هاي بلند مدت در دانش و تکنولوژي با استفاده از تحقيقات علمي است. افزایش دانش، يافتن کاربردهاي بالقوه براي دستاوردها، افزایش رفاه و آسايش و افزايش توان رقابتي در داخل و خارج کشور از مهمترین اهداف تحقیق و توسعه می باشند.

جهت گیری های کشور به منظور ورود گسترده و رقابتی به بازارهای بین المللی، ضرورت تحقیق و توسعه در صنعت و تجارت کشور را دو چندان نموده است. در تجارت جهانی، سازمان هایی می توانند بیشترین سهم بازار را از آن خود نمایند که با نوآوری، نیازهای روز مشتریان به محصولات و خدمات با کیفیت، متنوع و کم هزینه را در کمترین زمان تأمین نمایند و این مستلزم انجام مستمر فرآیند تحقیق و توسعه است.

  • بنیاد دانشگاه امیرکبیر و تحقیق و توسعه

یافته های آماری و بررسی های صورت گرفته از چالش های پیش روی سازمان ها و صنایع کشور به ویژه در عصر جهانی شدن و تعاملات ناگزیر با بازارهای بین المللی و دسترسی صنایع و تولیدکنندگان خارجی به بازار داخل، بنیاد دانشگاه امیرکبیر را بر آن داشت تا به مثابه نهادی برخاسته از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دسترسی به شایسته ترین منابع انسانی از جمله پژوهشگران و صنعتگران توانمند کشور و ارتباط با مجامع و مراکز پژوهشی در خارج از کشور از ظرفیت و توانایی خود برای حمایت و همراهی صنعت در مسیر توسعه و بالندگی استفاده نماید. «آسیب شناسی سازمان ها با رویکرد توسعه»، «ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه» و «اجراء پروژه های تحقیق وتوسعه» به سفارش صنایع و سازمان ها فعالیت های عمده بنیاد دانشگاه امیرکبیر در این حوزه می باشد.

در آسیب شناسی سازمان با رویکرد توسعه، تیم های تخصصی بنیاد ضمن بررسی اسناد بالادستی سازمان هدف اعم از مأموریت و استراتژی های آن، اقدام به مطالعه وضعیت موجود سازمان و بررسی زمینه ها و ظرفیت های توسعه آن در محورهای ارتقاء کيفيت محصول، طراحی محصول جدید، بهينه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، کسب دانش فنی برای توليد نموده و برنامه توسعه را تدوین و ارائه می نماید. در این فرآیند همواره تیم بنیاد در همراهی با مدیران و صاحبنظران سازمان و صنعت مربوطه به این مهم نائل می آید و اطلاعات و نتایج این فرآیند را تماماً در اختیار سازمان قرار می دهد.

  • ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان ها بنا بر تصمیم استراتژیک آنها مبنی بر انجام این فرآیند در داخل سازمان، توسط تیم های تخصصی بنیاد با هدف کلی بهبود مستمر و افزایش توان رقابت سازمان صورت می گیرد.

در ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان ها به ویژگی های آنها از جمله ارگانیک بودن، رسمیت کم و عدم تمرکز توجه خواهد شد و ضمن تدوین استراتژی تحقیق و توسعه سازمان هدف، آموزش و توانمندسازی کارکنان این واحدها به منظور ایفاء نقش مؤثر نیز از جمله خدمات قابل ارائه می باشد.

  • اجراء پروژه های تحقیق و توسعه بنا به سفارش سازمان ها و پس از انجام مذاکرات فنی و قراردادی صورت می پذیرند. بنیاد دانشگاه امیرکبیر با بهره مندی از تیم های توانمند تخصصی در رشته های فنی، مهندسی و مدیریت، آمادگی همکاری با سازمان ها به منظور اجراء پروژه های تحقیق و توسعه را دارد. این تیم ها متشکل از دانشگران، پژوهشگران و صنعتگران با تجربه می باشند که با بهره گیری از آخرین دستاوردها و یافته های پژوهشی و صنعتی مبادرت به طراحی و اجراء پروژه ها و تحویل نتایج به سازمان ها می نمایند. مسؤلیت پذیری در ایفاء به موقع تعهدات و کیفیت خدمات، دو ارزش محوری بنیاد دراین حوزه می باشد. از آنجایی که برخی موضوعات تحقیق و توسعه ای از ماهیت چند رشته ای برخوردارند، تیم های تخصصی با قابلیت چند رشته ای سازماندهی می شوند تا انجام پروژه های بین رشته ای نیز در دستور کار قرار گیرند.