برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

طرح دو منظوره پارکینگ با پنل خورشیدی به منظور استفاده بهینه از پارکینگ بخش اداری منطقه ویزه اقتصادی گرمسار با ظرفیت ۲۰ کیلوات با حضور رئیس واحد دانشگاهی گرمسار و تنی چند از مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از مسئولین منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به بهره برداری رسید. این پارکینگ خورشیدی، که توسط بنیاد دانشگاه امیر کبیر طراحی و اجرا شده است با استفاده از فناوری بومی و بهره گیری از جدید ترین فناوری روز دنیا، توانایی تزریق ۲۰ کیلو وات انرژی تولید شده از منبع پاک و بی پایان خورشیدی را به شبکه برق کشور دارد. با توجه به مسئولیت های اجتماعی بنیاد دانشگاه امیرکبیر و توجه خاص آن به صیانت از محیط زیست و استفاده از همه ظرفیت های موجود، کارشناسان بنیاد را بر آن داشت تا برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های پارکینگ مذکور برنامه ریزی نموده و ضمن ارائه طرح پارکینگ با پنل خورشیدی به مسئولین منطقه ویژه گرمسار و موافقت آنها با طرح مذکور آن را اجرا و به مرحله بهره برداری برسانند.