این دوره جهت آموزش اصول و مفاهیم طراحی، عملیات  اجرایی، و مدیریت پروژه های نیروگاهی خورشیدی مقیاس بزرگ در ایران، مشتمل بر گامهای عملی از ایجاد تا بهره برداری، پیش بینی شده است. با توجه به نوپا بودن تجربه عملی در اجرای نیروگاه های خورشیدی، تلاش شده تا از تجربیات ارزنده ای که مدرس محترم در حوزه صنایع نفت و نیروگاهی کسب کرده، برای بسط و الگو برداری بهتر استفاده شود.

با توجه به گستردگی و اهداف دوره ، کارگاه در چهار سطح آموزشی پیش بینی شده است:

EL-1 :مطالعات و آنالیز تابش و استحصال انرژی در سیستم های فوتوولتاییک

  • آنالیز تابش
  •  تهیه گزارشات هواشناسی
  •  تحلیل و استعدادیابی منطقه ای برای تاسیس واحدهای فوتوولتاییک

EL-2 : تدوین مطالعات اقتصادی در احداث واحدهای فوتوولتاییک

  • تحلیل پارامترهای اقتصادی
  •  تنظیم بخش مالی مدارک امکان سنجی و کسب و کار
  • جذب سرمایه گذار خارجی

EL-3 : راهبرد مدیریت پروژه ها بر اساس الگوی IRENA

  • مروری بر قوانین و مقررات احداث نیروگاه در ایران
  •  الگوها و رویه های مستند سازی بر اساس دستور العمل سازمان جهانی انرژیهای تجدید پذیر

EL-4 : آنالیز تکنولوژی و بازار تجهیزات فوتوولتاییک

  • مقایسه و انتخاب تکنولوزی و بازار برای تامین تجهیزات اصلی سیستم فوتوولتاییک

برای اطلاع از هزینه ثبت نام وارد لینک ذیل شوید:

http://foundation.aut.ac.ir/wp-content/uploads/970906-1.pdf