کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های نیروگاهی (فوتوولتائیک) در سه دوره در بنیاد دانشگاه امیر کبیر برگزار شد. که سطح یک این کارگاه به دلیل استقبال زیاد در دو دوره برگزار شد که دوره دوم آن به صورت مجازی بود. سطح دو کارگاه آموزشی نیز بصورت همزمان مجازی و حضوری برگزار شد.