برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

بر اساس دعوتنامه قبلی، دهمین جلسه عادی هیأت امناء بنیاد دانشگاه امیرکبیر رأس ساعت ۷ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل سالن شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، ابتدا جناب آقای مهندس سید مصطفی آقامیرسلیم رئیس هیأت امناء بنیاد ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه، بیاناتی ایراد نمودند. پس از آن نشست وارد دستور بشرح ذیل شد:

  • آقای مهندس مجتبی نوریان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد گزارش هیأت مدیره مربوط به بازه زمانی اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ در دو بخش «راهبری و سازمان» و «اهم فعالیت ها بر اساس اولویت ها» را قرائت نمود.

هیأت امناء ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته، رهنمودهایی برای توسعه فعالیت های بنیاد ارائه نمودند.

  • در راستای ترمیم هیأت مدیره بنیاد، آقای دکتر منصور معظمی بعنوان عضو جدید هیأت مدیره انتخاب شدند. ایشان که از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد پیش از این و در سالهای اخیر عهده دار مسؤلیت های مهمی همچون معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین معاون منابع انسانی وزارت نفت بوده اند.