رویکرد آموزشی

زمان ارائه

تاریخ

هزینه

(تومان)

نام مدرس مدت دوره پیش نیاز دوره گروه هدف عنوان دوره

ردیف

تئوری

۹۷/۶/۱۴

۱۴-۱۷ عصر

و

۹۷/۶/۱۵

۸-۱۷ عصر

۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷

 

۵۰۰٫۰۰۰ آقای مهندس مهدی تاجدینی

۱۲ ساعت

(۶ جلسه )

مدیران، کارشناسان، فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت برق و نیروگاه ، علاقمندان به فعالیت در حوزه  مدیریت صنایع نیروگاه های خورشیدی

 

توسعه پروژه های نیروگاهی مقیاس بزرگ در ایران (بر اساس مدل (IRENA 

*با کلیک بر عنوان دوره توضیحات دوره قابل مشاهده خواهد بود.

۱

تئوری

۹۷/۶/۲۲

۸-۱۷ عصر

 

۲۲

 شهریورماه

 ۱۳۹۷

 

۵۰۰٫۰۰۰ آقای مهندس مهدی تاجدینی

۸ ساعت 

(۴ جلسه )

مدیران، کارشناسان، فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت برق و نیروگاه ، علاقمندان به فعالیت در حوزه  مدیریت صنایع نیروگاههای خورشیدی

 

عملیات  اجرایی پروژه های نیروگاهی مقیاس بزرگ ( بر اساس مدل (IFC 

۲

تئوری

۹۷/۷/۱۱

۱۴-۱۷ عصر

و

۹۷/۷/۱۲

۸-۱۷ عصر

۱۱ و ۱۲

مهر ماه ۱۳۹۷

۵۰۰٫۰۰۰ آقای مهندس مهدی تاجدینی

۱۲ ساعت

(۶ جلسه )

کارشناسان ، فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت برق ، علاقمند به فعالیت در حوزه طراحی صنایع نیروگاه های خورشیدی عملیات مهندسی و طراحی پروژه های نیروگاهی مقیاس بزرگ ( بر اساس مدل (IFC 

۳